Tilaa Pihakirje!

Viikoittain ammattilaisen vinkit

suoraan sähköpostiisi!

 

 

Oma kasvisuunnitelma

 

 

Tietosuojaseloste

27.2.2017
Puutarha Auringontähden verkkopalveluiden asiakasrekisteri.
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Anna Saarikoski-Tähtelä, puh. 050-5318546

1 Rekisterin pitämisen peruste
Puutarha Auringontähden verkkopalveluiden, tuotteiden myynnin sekä niihin liittyvien palveluiden kannalta tarpeellinen henkilötietojen tallennus sekä käsittely.

2 Rekisterin käyttötarkoitus
Käyttäjän henkilötietoja käytetään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

3 Rekisterin sisältämät tiedot
Palveluissa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- Tapahtuma-, ja käyttäjäanalyysitiedot
- Asiakkuuteen liittyvät tiedot
- Asiakaspalvelutilanteisiin sähköpostilla liittyvä viestinnän tallennus
- Asiakas / tilausrekisteri

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Puutarha Auringontähden omissa rekistereissä.

4 Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä itseltään palvelun tai tuotteen tilaamisen ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä.

 

Käytämme sivuillamme myös ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. (Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esim. käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja –palvelimen väliseen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeiden avulla on mahdollista tallettaa tietoa esim. käyttäjän selaamista internet-sivustoista, jotta sivu ”muistaisi” käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran. Evästeet ovat välttämättömiä esim. verkkopankin ja verkkokaupan toimivuuden kannalta. Niitä käytetään tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.)

Kolmannet osapuolet voivat tietyissä tilanteissa käyttää evästeitä, jäljitteitä tai vastaavia tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustossa. Näitä tietoja käytämme mm. kävijämäärien mittaukseen, kävijöiden käyttäytymisen analysointiin sekä mainosten kohdentamiseen.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Voit estää evästeiden käytön myös tämän sivuston kautta http://www.aboutads.info/choices/ (englanninkielinen).

 

5 Kanta-asiakasjärjestelmä

Auringontähdellä on kanta-asiakasjärjestelmä, VIP-asiakkuus. Siihen voi halutessaan liittyä liittymällä sähköpostilistalle. VIP-asiakkuuteen liittyy aina lupa suoramarkkinointiin sähköisin välinein, pääosin sähköpostiviestein. VIP-asiakkaaksi voi liittyä kuka tahansa ja sen voi lopettaa milloin tahansa.

Kanta-asiakkuuteen liittyviä etuja on mm. alennukset, säännöllinen informointi puutarhan tapahtumista, erikoiseriä tuotteita tai palveluja, joita ei muille ole tarjolla, ilmaismateriaalin käyttöoikeus jne. Eduista informoidaan Auringontähden verkkosivuilla sekä suoraan sähköpostitse VIP-asiakkaaksi ilmoittautuneille.


6 Tietojen luovutus
Ellei lainsäädäntö siihen pakota, Puutarha Auringontähti ei luovuta näitä tietoja ilman lupaasi kolmannelle osapuolelle, ellei se ole tarpeen tilauksen käsittelemiseksi.

 

7 Tietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle tietoteknisistä syistä, esim. verkkopalveluihin käytettävän palvelimen sijaitessa alueen ulkopuolella. Siirto koskee vain yhteystietoja, kuten sähköpostiosoite ja nimi, ei yksityiskohtaisempia tietoja, kuten tilaustietoja. 

8 Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään Puutarha Auringontähden tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla, tai muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Ulkopuolisille palvelimille sijoitetut tiedot on suojattu salasanoin.

9 Tarkastus-/muutos-/rajoitusoikeus 
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus pyytää tietojaan muutettavaksi, poistettavaksi tai rajoittaa niiden käyttöä.
Tarkastus-/muutos-/rajoituspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Puutarha Auringontähti
Ylämyllyntie 46 B
80400 YLÄMYLLY